Leestijd ongeveer 3 minuten

Materiële vormen van letselschade zijn eenvoudig aan te wijzen. Wanneer er iets kapot is (een auto, kleding, of een arm of been) is er sprake van materiële schade. Die is simpel te vergoeden. Er is echter ook een vorm van letselschade waarbij het aantonen en inventariseren van de (mate van) schade een stuk lastiger is. Dat is de zogenaamde immateriële schade. Hoewel immateriële schade moeilijker vast te stellen is betekent dit niet dat deze vorm van letselschade minder relevant is. Immateriële letselschade is bijzonder relevant en degene die hier mee te maken krijgt kan hier zwaar onder lijden. Maar wat is immateriële letselschade nu eigenlijk?

Immateriële schade

Immateriële schadeWie een ernstig ongeval meemaakt wordt daardoor (soms voor het leven) getekend. Naast schade aan eigendommen en de kosten van een doktersbezoek of een ziekenhuisopname is het meemaken van een ongeval meestal ook een behoorlijk emotionele ervaring. Soms komt u er pas na het betreffende ongeval achter dat zaken die voorheen heel vanzelfsprekend waren plotseling veel moeite kosten of zelfs onmogelijk zijn geworden. Stel bijvoorbeeld dat u een verwonding aan uw hand hebt opgelopen. Het zou best kunnen dat die verwonding blijvende consequenties heeft. Bijvoorbeeld dat u uw hand niet meer optimaal kunt gebruiken.

Wanneer u bij gewone dagelijkse bezigheden (chronisch) pijn ervaart als gevolg van het ongeval is dat een vervelende zaak. Een schadevergoeding om die pijn en dat ongemak te compenseren is een vergoeding van immateriële schade, oftewel een immateriële schadevergoeding. Ook psychische gevolgen van een ongeval kunnen reden zijn voor een immateriële schadevergoeding. Wanneer u bijvoorbeeld last hebt van herbelevingen of angstdromen die rechtstreeks te maken hebben met het ongeval kan dit verdrietige gegeven (deels) gecompenseerd worden door middel van een immateriële letselschadevergoeding.

Niet meer kunnen wat u kon

De schade (het letsel) die u op kunt lopen bij een ongeval leidt, zoals gezegd, vaak tot blessures. U hebt pijn of kunt uw ledematen niet meer optimaal gebruiken. Op zich is dat natuurlijk al erg, maar u zal merken dat dit gevolgen heeft op de lange termijn. Bepaalde hobby’s die u voor het ongeval had kunt u misschien niet meer uitoefenen. Iemand die graag schilderde en door een ongeval schade aan arm of hand heeft opgelopen zal niet meer de schilderijen kunnen maken die hij vroeger wel maakte.

Iemand die vroeger altijd voetbalde maar nu in een rolstoel zit zal zijn plekje in z’n elftal op moeten geven. En iemand die eens per week met vrienden naar de kroeg ging om gezellig een biertje te drinken maar als gevolg van een ongeval nu kampt met chronische vermoeidheidsklachten en hoofdpijn kan zijn sociale contacten niet meer invullen op de manier zoals hij dat gewend was. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zaken die na een ongeval waarbij letselschade ontstaat nooit meer zullen worden zoals vroeger. Het verdriet dat dit met zich meebrengt kan (gedeeltelijk) gecompenseerd worden doordat er sprake is van immateriële letselschade.

Zichtbare gevolgen

Bij ongevallen waar letsel bij te betreuren is heeft het slachtoffer soms te maken met zichtbare gevolgen die er psychisch behoorlijk in kunnen hakken. Wie bijvoorbeeld door brand te maken krijgt met ernstige littekens zal zich waarschijnlijk minder zeker voelen wanneer diegene in contact komt met andere mensen. Zichtbare gevolgen van een (ernstig) ongeval leiden vaak tot schaamtegevoelens en soms tot een (weliswaar onterecht) minderwaardigheidsgevoel. Deze pijnlijke gevolgen van een ongeval die de eigenwaarde van het slachtoffer aantasten vallen in de categorie immateriële schade. De lichamelijke pijn mag dan weg zijn, de geestelijke pijn blijft.

Smartengeld

De immateriële schadevergoeding die na een ongeval mogelijk wordt uitgekeerd staat ook wel bekend als ‘smartengeld’. Deze term dekt de lading goed, want immateriële schade draait om het verdriet (oftewel de smart) dat een slachtoffer als gevolg van een ongeval ervaart, en waar hij of zij mee moet verder leven. Dat verdriet is natuurlijk behoorlijk lastig in een concreet bedrag uit te drukken. Toch zal dat bij het uitkeren van een immateriële schadevergoeding wel moeten gebeuren. Omdat dit een ingewikkelde klus is moet dat door een professional gebeuren.

Denkt u naar aanleiding van een ongeval in aanmerking te komen voor een immateriële schadevergoeding dan is het dus noodzakelijk dat u zich door een specialist laat begeleiden. Op die manier is de kans het grootst dat de zaak op een bevredigende manier wordt afgewikkeld en dat er recht wordt gedaan aan de immateriële schade die u hebt geleden. Uiteraard is de immateriële schadevergoeding ‘slechts’ een compensatie. Littekens, verdriet of beperkingen die u als gevolg van een ongeval ervaart kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Toch is voor veel slachtoffers alleen al het feit dat hun leed erkend wordt een belangrijke stap in het verwerkingsproces.