Leestijd ongeveer 5 minuten

Waarom een letselschade advocaat? Wie een ongeluk krijgt gaat een lastige tijd tegemoet. Uiteraard is er met een ongeluk waarbij de schade niet zo groot is gemakkelijker te dealen dan met een ongeval waarbij zware letselschade ontstaat, maar leuk is het nooit. Wie als slachtoffer van bijvoorbeeld een aanrijding alleen te maken krijgt met kapotte kleding en misschien een paar schrammetjes heeft geluk gehad. Het kan echter veel erger uitpakken.

Regelmatig komen mensen in het ziekenhuis terecht na een ongeluk en soms ontstaat er letselschade die nooit meer volledig te herstellen is. Loopt u (heftig) letsel op dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor letselschadevergoeding. Er moet dan natuurlijk wel een wederpartij zijn die aansprakelijk gesteld kan worden voor de letselschade. Wanneer er iemand verantwoordelijk is voor het veroorzaakte ongeval is dat meestal niet al te lastig.

Letselschade advocaat

Wanneer er sprake is van letselschade is het verstandig om met een specialist te kijken naar de mogelijkheden waarop de letselschade kan worden gecompenseerd. Zo’n specialist is bijvoorbeeld een letselschade advocaat. Omdat een traject waarin gekeken wordt naar een letselschadevergoeding buitengewoon complex kan zijn is ondersteuning gewenst. Zeker omdat juridische zaken sowieso al ingewikkeld zijn.

Laat staan op het moment dat u nog bezig bent om de gevolgen van een ongeval te verwerken. U hebt dan wel iets anders aan uw hoofd dan het tot in de puntjes voorbereiden van een gerechtelijke procedure. Met een goede letselschade advocaat aan uw zijde kunt u de komende procedures met vertrouwen tegemoet zien.

Wat regelt een letselschade advocaat?

Letselschade Advocaat

Na een ongeluk moet de schade zo goed mogelijk worden afgewikkeld. Om dat op de juiste manier te kunnen doen is het van belang om de schade op een goede manier in te kunnen schatten. Concreet betekent dit dat er een schade inventarisatie plaats moet gaan vinden. Dat is nog niet zo eenvoudig. Bepaalde schade als gevolg van een ongeval is vrij eenvoudig in te schatten. Een kapotte auto of kapotte kleding heeft gewoon een prijskaartje dat vast staat.

Voor letselschade ligt dat vaak al iets lastiger. Voor duidelijk te definiëren letsel zoals een gebroken arm of een verbrijzeld gebit is de schade overigens nog vrij eenvoudig te bepalen. De kosten van een gebitsprothese of het aanleggen van een gipsverband zijn door de behandelaar vastgesteld.

In het juridische traject waarin de omvang van de letselschade uiteindelijk wordt bepaald moet er echter ook aandacht zijn voor de zogenaamde immateriële schade. Dit is een vorm van letselschade die een stuk moeilijker vast te stellen is. Omdat hier wel allerlei gerechtelijke afspraken voor gemaakt zijn is het noodzakelijk om een specialist met voldoende juridische kennis tot uw beschikking te hebben.

Letselschade advocaat als deskundige

Wie letselschade oploopt waarvoor hij een ander aansprakelijk kan (of denkt te kunnen) stellen heeft juridische ondersteuning van een professional nodig. En aangezien de rechtspraak nogal veel verschillende kanten kent is het belangrijk de juiste jurist uit te zoeken. Wie in een strafrechtszaak is verwikkeld zoekt een strafrechtspecialist. Wie te maken heeft met letselschade zoekt een letsel advocaat.

Dat lijkt natuurlijk enorm voor de hand te liggen, maar in de praktijk gaat het toch nog best vaak minder soepel dan gehoopt. Wie als slachtoffer letselschade heeft opgelopen wordt geconfronteerd met allerlei nieuwe ervaringen die meestal ook nog eens bijzonder onprettig zijn. Om in die hectiek de juiste afweging te maken bij het kiezen van een (letsel) advocaat is vaak heel lastig. Bovendien: wie weinig kennis heeft van het rechtssysteem redeneert maar al te makkelijk: ‘een advocaat is een advocaat’. En juist die gedachte is onwaar. De ene advocaat is de andere niet.

Letselschade advocaat of letselschadespecialist

Wie op stel en sprong (en geheel onverwacht) op zoek moet naar een letsel advocaat gaat meestal online op zoek naar de juiste persoon. Maar hoe vindt u tussen al die tientallen (misschien wel honderden) letsel advocaten nu iemand die u echt kan helpen en uw belangen op de juiste manier behartigt? En dan komt daar ook nog eens bij dat diverse specialisten niet de titel van letsel advocaat voeren. Dat hoeft niets te zeggen over hun deskundigheid, want dat heeft vaak een andere oorzaak.

De belangrijkste reden dat sommige letselschaderegelaars zichzelf omschrijven als letselschadespecialist in plaats van als letsel advocaat komt simpelweg omdat er aan het voeren van de titel advocaat bepaalde wettelijke eisen worden gesteld. Een letsel advocaat moet bijvoorbeeld een universitaire rechtenstudie hebben afgerond en bovendien een advocatenopleiding volgend op zijn studie aan de universiteit hebben gedaan.

Daar bovenop worden er door de Orde van Advocaten nog verschillende andere verplichtingen gesteld voordat iemand zich officieel advocaat mag noemen. Al deze vereisten zorgen ervoor dat verschillende letselschadespecialisten niet in aanmerking komen voor de titel letsel advocaat.

Wat is een goede letselschade advocaat?

Zoals bij elke beroepsgroep het geval is heb je mensen die heel goed in hun vak zijn, en mensen die er net wat minder goed in zijn. Als klant (desgewenst cliënt genoemd) wilt u natuurlijk dat u op vakmensen kunt rekenen. Dat geldt wanneer u een nieuwe badkamer laat plaatsen, maar dat geldt zeker ook -en misschien nog wel meer- wanneer u een letsel advocaat of letselschadespecialist nodig hebt.

Helemaal zeker weet u het natuurlijk nooit, maar er zijn echt wel een aantal tips om na te gaan of een letsel advocaat een beetje een goede reputatie heeft. Zo is het feit of een letsel advocaat is ingeschreven in een officieel register op het gebied van letselschade vaak al veelzeggend.

Het doel van dit soort registers is namelijk om de kwaliteit van de geleverde diensten (juridische ondersteuning) te waarborgen. Naast het bekijken van de registers (die we verderop in deze tekst nog even zullen noemen) om na te gaan of een letsel advocaat erin voorkomt kunt u nog wel wat stappen zetten om de kwaliteit te beoordelen. Het lezen van ervaringen van mensen die in dezelfde situatie als u hebben gezeten kan behulpzaam zijn. Hoewel u zeker niet alles moet laten afhangen van een (anonieme) beoordeling op internet.

Waar voldoet een goede letselschade advocaat aan?

Een letselschade advocaat is iemand die u moet bijstaan tijdens misschien wel één van de moeilijkste periodes van uw leven. Er moet dan natuurlijk geen twijfel zijn over zijn (juridische) kennis en zijn professionaliteit. Wanneer iemand een officiële (letselschade) advocaat is heeft diegene in elk geval een universitaire rechtenstudie afgerond.

Vervolgens is ook de Beroepsopleiding Advocaten (BA) een verplicht traject dat een jurist moet hebben afgerond om zich advocaat te mogen noemen. Een officiële advocaat is terug te vinden in de registers van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij gevallen van letselschade ligt het voor de hand om een advocaat in de arm te nemen, maar dat hoeft niet. Diverse specialisten die zich bezighouden met het vertegenwoordigen van slachtoffers van letselschade zijn geen advocaat. Dat hoeft geen probleem te zijn.

Om na te gaan of een letselschadespecialist weet waar hij of zij mee bezig is helpt het al enorm om in het lidmaatschapsregister van het NIVRE te kijken. De afkorting NIVRE staat voor Nederlands Instituut Van Register Experts. Aangezien de officiële functieaanduiding van een letselschadespecialist “Register-Expert personenschade” is zegt het feit of iemand is aangesloten bij het NIVRE natuurlijk wel wat over zijn niveau als letselschadebehandelaar.

Met name ook omdat het NIVRE speciale kwaliteitseisen heeft opgesteld waaraan de ingeschreven letselschadebehandelaars moeten voldoen. Voor aanvullende informatie over de handelswijze van een letselschade advocaat of een andere specialist is het goed om te vragen of zij de gedragscode behandeling letselschade onderschrijven. Deze gedragscode is opgesteld door de Letselschaderaad.

Hoe kies ik een goede letselschade advocaat?

Wie de hulp van een letselschade advocaat nodig heeft kan het best eerst kijken of er zo iemand redelijk in de buurt zit. Dat voorkomt namelijk dat u moet gaan reizen om uw advocaat te spreken. Het Register van het NIVRE biedt een goed overzicht van de letselschade advocaten bij u in de buurt.

Letselschade advocaat: registers

Er bestaan verschillende registers die iets zeggen over de kwaliteit van de service en de mate van deskundigheid die een letsel advocaat zijn cliënten kan bieden. Een van die registers is het NIVRE-Register.

.Het Nederlands Instituut Van Register Experts houdt de kwaliteit van zijn leden op het gebied van (letsel)schadebehandeling goed in de gaten, en een vermelding in dit register toont expertise aan. Een ander register dat een goed beeld van de kwaliteit van een letsel advocaat geeft is het register van de NVRA (Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs).