Leestijd ongeveer 3 minuten

Op zoek naar de hoogte van letselschade bedragen? Start hier.

Het proces dat u ingaat (in moet gaan eigenlijk) wanneer u door toedoen van een ander letselschade hebt opgelopen is misschien (fysiek en mentaal) wel het meest slopende ‘parcours’ dat u ooit hebt afgelegd. U wordt geconfronteerd met allerlei nieuwe zaken die vaak erg ingewikkeld zijn. Een juridisch proces en de zoektocht op zoek naar het krijgen van uw recht zijn energievretende zaken. Zeker wanneer u nog steeds dealt (of probeert te dealen) met de gevolgen van de opgelopen letselschade en de impact die deze ervaring op uw leven heeft.

Goede informatie over het te volgen traject en de eventuele vergoedingen die u kunt verwachten zijn essentieel om u toch nog een beetje het gevoel te geven dat u de regie zelf in handen houdt. Wat dat betreft is het overigens ook aan te raden om een goede letselschade advocaat te benaderen die u kan begeleiden tijdens de afwikkeling van alles wat geregeld moet worden om een letselschadezaak bevredigend te kunnen beëindigen.

Informatie over letselschade bedragen

Letselschade BedragenWie van huis uit geen jurist is valt tijdens een gerechtelijke procedure waarschijnlijk van de ene verbazing in de andere. Alleen al het jargon, het typische taalgebruik van juristen geeft de gemiddelde Nederlander het idee dat hij in een andere wereld is beland. In dat soort omstandigheden lijkt de vraag hoe u gecompenseerd gaat worden met betrekking tot uw letselschade iets wat buiten u om gaat. Advocaten, letselschadespecialisten en verzekeraars zijn met elkaar in een discussie verwikkeld die hoe langer hoe ingewikkelder wordt. En dat terwijl u alleen wilt weten wat u kunt verwachten.

U wilt dat u krijgt waar u recht op hebt en u wilt gerust gesteld worden. U wilt, kortom, de verzekering dat u op een goede manier vertegenwoordigd wordt en dat het bedrag aan letselschadevergoeding dat u uitgekeerd krijgt overeenkomt met de ernst en impact van uw verwondingen en leed.

Voor wat de hoogte van dat bedrag betreft is het gelukkig zo dat ook ‘gewone mensen’ (niet-juristen) behoorlijk gemakkelijk een vrij goed overzicht kunnen krijgen van wat er veracht kan worden. Dat komt omdat letselschade bedragen over het algemeen per type verwonding redelijk vastliggen. En die letselschade bedragen worden bovendien gewoon gepubliceerd.

Hoe hoog zijn letselschade bedragen?

Om een idee te krijgen hoe hoog de letselschade bedragen zijn die worden uitgekeerd bij letselschade (in de breedste zin van het woord) is het een goed idee om eens in de letselschade richtlijnen van de Letselschade Raad door te pluizen. Hierin staan namelijk de richtbedragen die worden gehanteerd bij het compenseren van verschillende soorten van schadevergoeding. Dat kan het smartengeld zijn, maar er worden ook vergoedingen genoemd die te maken hebben met de kosten die iemand moet maken om een bezoek aan een specialist of huisarts te brengen (kilometervergoeding).

Hoe hoog de bedragen in de richtlijnen exact zijn voert te ver om hier weer te geven, maar feit is dat u met behulp van de richtlijnen een redelijk compleet beeld krijgt van wat u kunt verwachten. Het is aan te bevelen om de letselschade richtlijnen -en eventueel de smartengeldgids van de ANWB – samen met uw letselschadespecialist of uw advocaat door te kijken.

Letselschade bedragen: Nederland vs. buitenland

Voor u als slachtoffer van bijvoorbeeld een ongeval is het fijn om te weten dat u voor uw materiële en immateriële schade gecompenseerd kan worden. Er vanuit gaande natuurlijk dat er een partij (de schuldige) is die u aansprakelijk kunt stellen. Hoewel geld natuurlijk niet alle ellende vergoedt kan het toch bijdragen aan het gevoel dat er recht is gedaan.

U moet u overigens op voorhand niet al te veel illusies maken over de hoogte van de letselschade bedragen die in Nederland gebruikelijk zijn. Vooral bij de toekenning van smartengeld is men in Nederland nog vrij terughoudend. In verhouding met een aantal andere landen in Europa, maar vooral wanneer we kijken naar de Verenigde Staten.

In Amerika is het niet ongebruikelijk dat het letselschade bedrag voor wat betreft de smartengeldcomponent op meer dan 1 miljoen dollar wordt vastgesteld. Zulke taferelen kunt u zonder twijfel in Nederland wel uit uw hoofd zetten. Ook in verschillende Europese landen worden beduidend hogere bedragen aan smartengeld uitgekeerd dan bij ons. Bekende voorbeelden zijn Groot-Brittannië, Duitsland en Italië. Toch valt het in ons land nog wel redelijk mee. Er zijn namelijk genoeg Europese landen waar juist minder smartengeld wordt uitgekeerd dan in Nederland.

Letselschade bedragen: materiële schade

Er is één onderdeel van letselschade bedragen dat heel eenvoudig kan worden vastgesteld. Dat zijn over het algemeen de directe medische kosten. U moet bijvoorbeeld uw arm laten gipsen, er moet een gat in uw hoofd worden dichtgenaaid of u moet een paar kronen of een brug laten plaatsen omdat u een paar tanden of kiezen kwijt bent geraakt. Dit soort tarieven zijn bijzonder eenvoudig te berekenen en geven dan ook zelden aanleiding tot discussie.