Leestijd ongeveer 4 minuten

Letselschade claimen is een logisch gevolg wanneer u letsel hebt opgelopen dat te wijten is aan het gedrag van iemand anders. Of beter gezegd: gedrag van een ander dat verwijtbaar is en waarvoor de verantwoordelijke persoon (of bedrijf of overheid) aansprakelijk gesteld kan worden. Die aansprakelijkheid is heel belangrijk. Want wanneer er niemand aansprakelijk gesteld kan worden voor de letselschade die u hebt ondervonden is het onmogelijk om de letselschade te claimen.

Gelukkig is het claimen van letselschade in veel gevallen relatief eenvoudig en is de aansprakelijkheid van de ‘dader’ gemakkelijk aan te tonen. Een zaak waarbij een automobilist geen voorrang geeft aan een verkeersdeelnemer die van rechts komt waarna een ongeval met letselschade ontstaat zal voor zowel de verzekering als de letselschade advocaat weinig tijd in beslag nemen. De aansprakelijkheid is glashelder, het slachtoffer moet gecompenseerd worden.

Eenvoudige letselschade claimen

Letselschade claimenWanneer u het slachtoffer wordt van letselschade is het te hopen dat het letsel niet al te ernstig is en niet te veel impact heeft op uw gezondheid en welzijn. Met ‘eenvoudige letselschade’ bedoelen we hier echter niet letselschade die zich beperkt tot enkele kleine verwondingen. Het gaat hier om letselschade claimen.

En eenvoudige letselschade claimen daarmee bedoelen we dat de aard van de verwondingen (het letsel) duidelijk is. Dat er bekend is hoe hoog het schadebedrag is, en dat bekend is wie er aansprakelijk voor is.

Eenvoudige letselschade is, kortom, letselschade waarover geen onduidelijkheid bestaat. De betrokken partijen zijn het met elkaar eens omdat er over de feiten niet te discussiëren valt. Wie eenvoudige letselschade wil claimen doet er overigens wel goed aan om een letselschadeadvocaat of een letselschadespecialist in de arm te nemen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat juridische zaken voor de meeste mensen gewoon wat onbekend zijn.

Complexe letselschade claimen

Naast eenvoudige letselschade bestaat er uiteraard ook complexe letselschade. Sterker nog, letselschade is vrijwel altijd complex. Wanneer u te maken hebt met eenvoudige letselschade hebt u – ondanks de vervelende omstandigheden – geluk gehad. Vaak is het hele proces van letselschade claimen namelijk een bijzonder ingewikkelde zaak. En dat brengt vaak met zich mee dat een letselschadeproces zowel fysiek als mentaal bijzonder veeleisend kan zijn.

Stel u in op dat gegeven maar laat u hier nooit door ontmoedigen! Een gespecialiseerde letselschadeadvocaat die u goed kan begeleiden in de hele procedure van letselschade claimen kan al een hoop gemoedsrust bieden. De reden dat sommige letselschade lastig te claimen heeft kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende “problemen” zetten we even op een rijtje.

Problemen bij letselschade claimen

Een probleem bij het claimen van letselschade kan te maken hebben met de aansprakelijkheid. Zoals gezegd moet er iemand zijn aan wie de schade kan worden toegerekend. Dat is degene die aansprakelijk gesteld kan worden voor de door u geleden schade. Soms is het echter bijzonder lastig vast te stellen wie verantwoordelijk (dus aansprakelijk) is voor bijvoorbeeld een ongeval. Ook kan het zijn dat er meerdere personen een deel van de schuld dragen.

Of dat u bijvoorbeeld zelf ook gedeeltelijk schuld hebt aan het ongeval waarbij het letsel is ontstaan. Dat laatste zien we bij verkeersongevallen regelmatig.

Als voorbeeld: iemand verleent geen voorrang en botst tegen u aan met letselschade als gevolg. Maar tegelijkertijd ging u zelf ook niet helemaal vrijuit aangezien u op het moment van de botsing te hard reed. Er is sprake van een gedeelde aansprakelijkheid en dat leidt vaak tot (verhitte, langdurige) rechtszaken.

Letselschade claimen: soorten schade

Als slachtoffer van een ongeval lijkt het “in the heat of the moment” vaak redelijk overzichtelijk. U bent gewond en dat brengt (ziekte-)kosten met zich mee. Zo simpel is het meestal helaas niet. Wanneer u zelf geen specialist in letselschade bent realiseert u het zich mogelijk niet, maar er zijn een groot aantal verschillende schadeposten waarmee bij de afwikkeling van een letselschadezaak rekening gehouden moet worden. Een letsel schadevergoeding bestaat in feite uit al de schadeposten bij elkaar opgeteld. Uiteraard bestaat een letsel schadevergoeding voor een groot gedeelte uit materiële schade. Dit is schade die relatief eenvoudig te berekenen is en waardoor letselschade claimen een stuk makkelijker is.

Dat komt vooral omdat het meestal hele zichtbare schade is. Een gebroken been bijvoorbeeld. De kosten die gemaakt moeten worden voor de behandeling en de revalidatie leiden meestal niet tot hele discussies over de hoogte van het bedrag aan letsel schadevergoeding. Bij andere schadeposten is dat helaas vaak wel anders. Zo is een letselschade vergoeding in verband met extra kosten voor aanpassingen in uw huis die na het ongeluk noodzakelijk zijn geworden meestal al reden tot een enorme discussie. En dit voorbeeld valt dan nog onder de zogenaamde materiële schade. Nog veel lastiger is het om op een fatsoenlijke manier de immateriële schade vast te stellen en wordt letselschade claimen een stuk lastiger.

Letsel claimen: smartengeld

Of u nu wel of niet al eens eerder met letselschade vergoeding te maken hebt gehad, de kans is groot dat de term smartengeld u wel bekend voorkomt. Smartengeld is de meer gebruikelijke term voor de zogenaamde immateriële letsel schadevergoeding. Immateriële schadevergoeding is een letsel schadevergoeding die wordt uitgekeerd om leed en gederfde levensvreugde te compenseren.

Bijvoorbeeld doordat u een hobby waar u veel plezier uithaalde niet meer kan uitoefenen vanwege de opgelopen verwondingen. Maar welk bedrag zou daar aan letsel schadevergoeding tegenover moeten staan? Dat is bijzonder ingewikkeld natuurlijk. Een letselschade specialist kan u terzijde staan om dit soort ingewikkelde kwesties tot een min of meer bevredigend einde te brengen.

Letselschade claimen: immateriële schade

Een volgend punt dat problemen op kan leveren bij het claimen van letselschade heeft te maken met de vergoeding van de zogenaamde “immateriële schade”. Het lastige aan immateriële schade is dat dit een vorm van schade is die niet heel duidelijk vast te stellen is. Of eigenlijk, de omvang van deze schade is lastig vast te stellen. En dat maakt deze vorm van letselschade natuurlijk lastig te claimen. Immateriële letselschade draait namelijk om gevoel. Onder immateriële schade vallen zaken als het moeten omgaan met pijn, verdriet of het moeten accepteren dat u bepaalde hobby’s of uw werk nooit meer zal kunnen uitoefenen.

Hoe hoog moet de schadevergoeding zijn voor het feit dat u door letselschade nooit meer kan sporten? Hoe hoog moet de vergoeding zijn voor het feit dat u -verdrietig genoeg – niet meer kan ravotten met uw kinderen? De voorbeelden geven al aan dat het buitengewoon ingewikkeld is om een bedrag op dit soort schade te plakken. Er is gelukkig wel een redelijke overeenstemming over hoe er met dit soort vormen van letselschade claimen moet worden omgegaan. Hiertoe heeft De Letselschade Raad een aantal richtlijnen opgesteld. Ook komt er regelmatig een “Smartengeldgids” uit waarin uitspraken staan die te maken hebben me letselschadezaken. Rechters baseren zich bij het behandelen van een zaak op deze regels en eerdere uitspraken.