Leestijd ongeveer 3 minuten

Meer weten over de letselschade richtlijnen? Start hier.

Wie met letselschade te maken krijgt wil graag weten waar hij of zij aan toe is. Hebt u door een ongeluk letsel opgelopen dan komen daar (vaak hoge) kosten bij kijken. En wanneer het ongeluk dat tot het letsel heeft geleid veroorzaakt is door iemand anders die verantwoordelijk gehouden kan worden dan kunt u die persoon (of de onderneming of de Overheid) aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Hoe hoog die schadevergoeding in dat geval uitpakt is afhankelijk van een groot aantal factoren. Het aantal factoren is zelfs zo groot dat iemand die geen financieel specialist is over het algemeen totaal geen idee heeft wat hij kan verwachten. Zeker wanneer dat voor u geldt, en u bovendien nog te kampen hebt met de gevolgen van een ongeval. Toch wilt u natuurlijk wel weten waar u aan toe bent. Op z’n minst zo ongeveer.

De letselschade richtlijnen

Letselschade RichtlijnenWat dat betreft is er gelukkig goed nieuws. Wanneer er sprake is van de (compensatie van) letselschade is er namelijk een organisatie die interessante en relevante informatie over letselschadevergoedingen verstrekt. Die organisatie is de Letselschade Raad. Wat sowieso een groot voordeel is bij de informatie die de Letselschade Raad verstrekt is dat dit neutrale, onpartijdige en onafhankelijke informatie is.

Deze informatie geeft kortom, een goed beeld van wat u kunt verwachten op het moment dat u terecht komt in een letselschadezaak. Met name de bedragen die ter compensatie worden uitgekeerd zijn interessant omdat u dan voordat de rechtszaak begint al wat inzicht hebt in de hoogte van de (mogelijke) schadevergoedingen.

Letselschade richtlijnen zijn bindend

De informatie met betrekking tot de bedragen die worden gehanteerd bij het vergoeden van letselschade zijn niet alleen puur ter informatie in de letselschade richtlijnen opgenomen. Het mooie aan deze richtlijnen (en dus aan de bedragen) is dat deze letselschade richtlijnen bindend zijn.

Vooral bij relatief “eenvoudige” letselschadezaken is dit prettig. Het vergemakkelijkt en versnelt de juridische procedure namelijk enorm en daardoor krijgt het slachtoffer binnen een relatief korte termijn de vergoeding waar hij of zij op grond van het opgelopen letsel recht op heeft. Wat nog wel even van belang is om te beseffen is voor wie de letselschade richtlijnen bindend zijn. Dat voorkomt namelijk een hoop teleurstelling achteraf.

Gelukkig is het niet zo moeilijk om na te gaan voor welke partijen dit geldt. Wanneer een partij (bijvoorbeeld een verzekeraar) de Gedragscode Behandeling Letselschade heeft onderschreven betekent dit automatisch dat deze partij zich gebonden weet aan de letselschade richtlijnen. Overigens kan het wel voorkomen dat een letselschadezaak zo uniek, of zo ingewikkeld, is dat er bepaalde aanvullende afspraken moeten worden gemaakt over het uiteindelijke bedrag aan letselschadevergoeding.

Soorten letselschade richtlijnen

Omdat er veel verschillende soorten letselschade kunnen ontstaan bestaat het totale bedrag aan schadevergoeding dat na een ongeval (met een aansprakelijk te stellen dader) wordt uitgekeerd uit een groot aantal componenten. Zo is een vergoeding voor een (tijdelijke) rolstoel natuurlijk een heel andere categorie dan schade die veroorzaakt wordt door puur te kijken naar de kosten van een medische behandeling (bijvoorbeeld het gipsen van een been).

Dit zijn slechts twee voorbeelden, in de meeste letselschadegevallen komen er nog veel meer bij. Geen wonder dus dat er een groot aantal letselschade richtlijnen bestaan. Eigenlijk voor elke specifieke kostenpost een eigen richtlijn. Om het toch enigszins overzichtelijk te houden is het maar goed dat al die verschillende richtlijnen wel worden opgesteld door één partij: en dat is dus de Letselschade Raad.

Om u een idee te geven van de verschillende richtlijnen die er zijn noemen we er een paar op (let op: deze lijst is niet volledig!). Er is een richtlijn waarin bedragen opgenomen zijn die te maken hebben met studievertraging. Want studievertraging door letsel betekent dat een student later op de arbeidsmarkt terecht komt en dus minder inkomsten zal hebben gedurende zijn loopbaan. Er zijn richtlijnen om het verblijf in een ziekenhuis te compenseren.

Er zijn richtlijnen om noodzakelijke huishoudelijke hulp te compenseren en er zijn richtlijnen voor een kilometervergoeding waarmee de reis naar een arts of een ziekenhuis wordt gecompenseerd. En naast deze voorbeelden zijn er nog verschillende andere letselschade richtlijnen. Waarschijnlijk begrijpt u het al: het is fijn dat de richtlijnen er zijn, maar het blijft van belang om een goede jurist in de arm te nemen.

Partij niet gebonden aan letselschade richtlijnen?

Zoals eerder al gezegd zijn de letselschade richtlijnen bindend voor partijen die de Gedragscode Behandeling Letselschade onderschrijven. Maar wat nu als u te maken krijgt met een partij die dat niet heeft gedaan? Vaak blijkt dan dat de letselschade richtlijnen alsnog een goede leidraad vormen om er gezamenlijk uit te komen.