Leestijd ongeveer 4 minuten

Letselschade is schade waarbij letsel ontstaat. Dat is logisch. Maar wat is letselschade eigenlijk? Die vraag moet eerst beantwoord worden voordat u weet voor welke posten u een letselschade vergoeding kunt krijgen. Naast letselschade is er bij een ongeval meestal ook sprake van andere vormen van schade. Schadeposten die wel ontstaan, maar niet onder de noemer letselschade vallen zijn bijvoorbeeld schade aan uw auto, uw kleding of bijvoorbeeld aan uw bril.

Aangezien het hier niet om letselschade gaat is het logisch dat u voor deze zaken geen letselschade vergoedingen zal ontvangen. Wanneer er dit soort vormen van schade ontstaat wordt dit (mits er een aansprakelijke partij is) overigens wel gecompenseerd.

Letselschade vergoedingen: wat is letsel?

Letselschade VergoedingenLetsel is op zich niet zo ingewikkeld te omschrijven. Het is een verwonding die zowel fysiek (aan het lichaam) als psychisch (aan de geest) kan zijn. Regelmatig komt het voor dat er bij letselschade als gevolg van een ongeval zowel fysiek als psychisch letsel komt kijken. Letsel is soms heel duidelijk zichtbaar, maar soms is het ook lastig om letsel direct te herkennen. In een zaak waar het draait om letselschade vergoedingen is het dan ook altijd heel belangrijk dat de aard van het letsel door een specialist wordt vastgesteld.

Vormen van letselschade vergoedingen

De punten waarop u na een ongeval letselschade vergoedingen mag verwachten zijn redelijk uitgebreid. Ten eerste is er het onderscheid tussen materiële letselschade en immateriële letselschade. Op immateriële letselschade vergoedingen komen we later nog terug. Eerst worden er wat zaken met betrekking tot materiële letselschade vergoedingen genoemd. Veel mensen denken namelijk dat letselschade vergoedingen alleen de kosten dekken die bijvoorbeeld in een ziekenhuis gemaakt moeten worden. De kosten voor de arts, de operatie of het gips zeg maar. Letselschade vergoedingen gaan echter veel verder.

Dat wil zeggen dat er een stuk meer van de gemaakte kosten als gevolg van het letsel gecompenseerd kunnen worden met een letselschade vergoeding. Te denken valt bijvoorbeeld aan kosten die u thuis moet maken omdat u zelf niet meer het gebruikelijke huishoudelijke werk uit kunt voeren. In dat soort gevallen moet er hulp in de huishouding komen en dat is nu eenmaal niet gratis. Dit is letselschade waar een letselschade vergoeding kan worden uitgekeerd.

Dat geldt ook voor aanpassingen die aan het huis moeten worden uitgevoerd, extra hoge verzekeringspremies die in het vervolg moet betalen en de kosten die u maakt voor vervoer (bijvoorbeeld de taxi). Al dit soort zaken die voortkomen uit het feit dat u een ongeluk hebt gehad komen (gedeeltelijk of volledig) in aanmerking voor een letselschade vergoeding.

Immateriële letselschade vergoedingen

Alle soorten materiële letselschade vergoedingen hebben met elkaar gemeen dat het een vergoeding is voor heel concrete schade. Schade waar een prijskaartje aanhangt waar iedereen het over eens kan zijn. Weinig discussie mogelijk. Letselschade vergoedingen die als doel hebben de immateriële component van letselschade te vergoeden leiden meestal tot wat meer discussie. Dat komt omdat immateriële letselschade meestal nogal lastig objectief vast te stellen is. Meestal draait het bij een immateriële letselschade vergoeding namelijk om smartengeld.

Bij smartengeld gaat het om een vergoeding van het leed dat u ervaart als gevolg van het opgelopen letsel. Omdat u bepaalde zaken als gevolg van de verwonding niet meer kan doen. Dingen die u voorheen wel deed en waar u plezier of bevrediging uit haalde. Bijvoorbeeld uw werk, uw hobby of de sport die u beoefende. En de mate van het leed dat als gevolg daarvan ontstaat is lastig in geld uit te drukken. Omdat de omvang van dat leed (juristen spreken ook wel van gederfde levensvreugde) per persoon kan verschillen.

Een jonge topsporter die zijn droom om ooit een Olympische medaille of de Tour de France te winnen in rook ziet opgaan zal hier waarschijnlijk meer onder lijden dan de amateurvoetballer die niet meer elke week een wedstrijdje kan spelen.

Om bij dit soort letselschade vergoedingen toch een heldere lijn te kunnen hanteren bestaan er de letselschade richtlijnen. Dit zijn richtlijnen die zijn opgesteld door een onafhankelijk orgaan en die gebruikt worden door rechters om de immateriële letselschade vergoeding te berekenen. Het is maar goed dat die richtlijnen er zijn, want anders zou het wel heel erg van de rechter afhangen hoe hoog de schadevergoeding uiteindelijk wordt. En dat werkt onrechtvaardigheid natuurlijk in de hand.

Hoogte van letselschade vergoedingen

Het idee van letselschade vergoedingen is dat u krijgt waar u recht op hebt wanneer u slachtoffer van een ongeval wordt. In Nederland is dat ook goed geregeld. Toch kan de hoogte van de letselschade vergoeding tegenvallen. Vooral omdat veel Nederlanders het Amerikaanse model voor ogen hebben waarbij enorm hoge schadevergoedingen worden geëist én vaak ook toegekend. Dat het in de VS soms om bedragen van miljoenen gaat heeft echt te maken met het Amerikaanse rechtssysteem. Daar hoeft u in Nederland (en in de rest van Europa) echt niet op te rekenen.

Waarop letten i.v.m. letsel schadevergoeding?

Wanneer u als slachtoffer in een letsel schadetraject terecht komt gaat u allerlei zaken meemaken waar u nog niet eerder mee te maken hebt gehad. Het is goed om u te realiseren dat er in een letselschadezaak overduidelijk sprake is van twee partijen. Aan de ene kant staat u samen met uw letselschade specialist. Aan de andere kant staat de verzekering van de aansprakelijkgestelde.

Dat uw belangen niet per se overeenkomen met de belangen van de verzekering van de wederpartij is duidelijk. Daarmee moet niet gesuggereerd worden dat de verzekeraar van de tegenpartij zal proberen om u tegen te werken, maar het is wel belangrijk om op uw strepen te blijven staan. En daarvoor kunt u de bijstand van een ervaren letselschadejurist goed gebruiken.