Leestijd ongeveer 5 minuten

Wie een ongeluk krijgt merkt plotseling hoe relatief alles kan zijn. Je wereld staat even stil als er in het verkeer, tijdens je werk of op een ander moment iets helemaal fout gaat. In het gunstigste geval is er alleen sprake van schade aan kleding, de fiets of auto, of heeft u alleen de schrik goed te pakken. Maar zo goed loopt het helaas niet in alle gevallen af. Bij een ongeluk komt het geregeld voor dat er iemand gewond raakt.

Het is dan prettig te weten dat de gezondheidszorg in Nederland op een hoog niveau staat. Maar alleen de noodzakelijke directe (medische) hulp is vaak niet voldoende om weer verder te kunnen met u w leven. Wanneer de lichamelijke of geestelijke schade langdurig of zelfs blijvend is gaat u een zware periode tegemoet.

Wat is letselschade?

LetselschadeOnder het begrip letselschade valt eigenlijk alle schade die u oploopt aan uw lichaam en geest ten gevolge van een ongeval. Dat kan dus een verwonding zijn zoals een gebroken been, maar we spreken ook van letselschade wanneer u psychisch letsel oploopt. Neem als voorbeeld een auto-ongeluk. Als u daar lichamelijke klachten aan overhoudt is er duidelijk sprake van letselschade. Een andere vorm van letselschade die in zo’n geval op kan treden is psychische schade. Bijvoorbeeld doordat u het ongeluk steeds herbeleefd, of omdat u slecht slaapt en angstig bent.

Fysiek letsel

Fysiek letsel is een letsel dat wordt opgelopen aan het lichaam. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Een schaafwondje is lichamelijk (oftewel fysiek) letsel, een hersenschudding, een gebroken arm of een brandwond is dat ook. Uiteraard zijn er verschillende gradaties van letsel. Een schaafwondje aan de hand heeft een stuk minder impact dan een beenbreuk of een hersenschudding.

Veel vormen van fysiek letsel kunt u zelf eenvoudig behandelen. U plakt een pleister op een wond en uw lichaam gaat zelf met het herstel aan de slag. Is het ‘letsel’ ernstiger dan kan de juiste medicatie vaak al helpen. Van een simpel aspirientje tot een wat meer specifiek medicijn dat bijvoorbeeld door de huisarts wordt voorgeschreven. Soms is het gevolg van opgelopen letsel echter zo heftig dat er een operatie of een andere medische ingreep plaats moet vinden.

Mentaal letsel

Wanneer u letsel oploopt verandert er iets in de manier waarop u uw dagelijks leven inricht. Bij subtiel letsel blijven de gevolgen beperkt, bij ernstig letsel moet er soms van alles geregeld worden om met de nieuw ontstane situatie om te kunnen gaan. Sommige dingen kunt u in zo’n geval zelf regelen. Bij ander zaken hebt u hulp nodig van mensen uit uw omgeving of zelfs van professionals. Dat maakt het er allemaal niet eenvoudiger op. Om op een wenselijke manier met letsel om te kunnen gaan is het dus belangrijk om te weten bij wie u terecht kunt wanneer u het slachtoffer bent geworden van letsel.

Kan letselschade worden gecompenseerd?

Wie letsel oploopt maak vaak hoge kosten. Of het nu om psychisch of lichamelijk letsel gaat, de artsen en specialisten die u moeten (en willen) helpen kosten geld. En wanneer het letsel aanzienlijk is dan is alleen de basiszorgverzekering niet voldoende om de schade te dekken. In veel gevallen heeft u, als u te maken krijgt met letselschade, gelukkig nog andere mogelijkheden om een financiële compensatie te ontvangen. Tenminste, als er iemand anders verantwoordelijk is voor de letselschade (fysiek of psychisch) die u hebt opgelopen.

U kunt de veroorzaker van een ongeval namelijk aansprakelijk stellen. Wie een ongeluk (met letsel) veroorzaakt pleegt namelijk een onrechtmatige daad tegen het slachtoffer.

Ook wanneer u bijvoorbeeld op uw werk gewond bent geraakt doordat de werkomgeving niet veilig was kunt u iemand (in dit geval de werkgever) aansprakelijk stellen. In dat geval is er sprake van contractuele aansprakelijkheid. Uit het arbeidscontract volgt namelijk dat een werkgever verplicht is om de veiligheid van de werknemer te garanderen. De kans dat er iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor letselschade is vrij groot. Dat betekent dus dat wanneer de procedures juist gevolgd worden er een compensatie van de letselschade zal worden uitgekeerd.

Eenvoudig traject

Er is voor slachtoffers met letselschade over het algemeen veel te bereiken als het aankomt op het compenseren van letselschade. Het is daarbij wel belangrijk dat u gedurende het traject goed in de gaten houdt wat er wordt afgesproken. In de meeste gevallen is het dan ook aan te raden om een advocaat in de arm te nemen. In veel gevallen waarbij het om (compensatie) van letselschade gaat is het gelukkig relatief eenvoudig te bepalen wie er aansprakelijk gesteld kan worden.

Stel dat u wordt aangereden door een automobilist die u geen voorrang heeft gegeven dan is de zaak glashelder. Er is overduidelijk een verkeersregel overtreden (rechts heeft voorrang) en dus is er een schuldige. Diegene draait dan op voor de kosten die voortvloeien uit het letsel. Overigens is het natuurlijk over het algemeen de verzekering van de aansprakelijkgestelde die uitkeert.

Moeilijk traject

Het voorbeeld van de auto die geen voorrang geeft waar dat wel moet is natuurlijk bijzonder duidelijk. Helaas zijn er ook letselschadezaken waarbij het allemaal net iets complexer ligt. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere personen aansprakelijk zijn, of wanneer er sprake is van een gedeelde aansprakelijkheid. Dat laatste komt regelmatig voor: wanneer er een ongeluk plaatsvindt kan het goed zijn dat u zelf voor bijvoorbeeld 25 procent verantwoordelijk (dus aansprakelijk) bent en de tegenpartij voor 75 procent.

Wanneer de letselschadezaak draait om een bedrijfsongeval is het vaak ook redelijk ingewikkeld. Er moet namelijk worden nagegaan in hoeverre de werkgever genoeg heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren. De vraag wat precies “genoeg” is vormt vaak de basis van een verhit debat.

Hulp bij letselschade

De hulp die u nodig hebt om uw letselschade te kunnen handelen hangt zoals gezegd af van het type letsel. Ook is het moment waarop specifieke hulp gezocht wordt van belang. Om een voorbeeld te noemen qua type letsel: is uw gebit door een ongeval (zwaar) beschadigd geraakt dan moet u natuurlijk naar een tandarts of kaakchirurg. Bij een beenbreuk gaat u naar de polikliniek van het ziekenhuis. Tot zover is het allemaal nog vrij overzichtelijk. In het vervolgtraject kan het al een stukje ingewikkelder worden.

Want wanneer (zoals in het voorbeeld) het gips is aangelegd begint u pas aan het revalidatieproces. En het zou best kunnen dat u dan pas goed merkt hoeveel impact letsel op uw dagelijks leven heeft. Bijvoorbeeld omdat u voor langere tijd niet kunt werken. Of omdat u (tijdelijke) aanpassingen in uw huis nodig hebt zodat u gebruik kunt maken van uw douche of uw bed. Het lijken hele simpele voorbeelden, maar dat is nu net het probleem met ernstig (of minder ernstig) letsel. De meest eenvoudige zaken kunnen bijzonder ingewikkeld worden.

Wie helpt bij letselschade?

Wanneer u letsel hebt opgelopen wilt u natuurlijk zo goed en zo kwaad als dat gaat weer verder. Het is dan prettig als u weet bij wie u aan kunt kloppen voor ondersteuning, of om uw recht te halen. Dat laatste is vooral (of eigenlijk alleen) aan de orde wanneer het letsel dat u hebt opgelopen te wijten is aan een derde partij. Want op het moment dat er iemand aansprakelijk gesteld kan worden weet u in elk geval dat u financieel gecompenseerd gaat worden voor het opgelopen letsel.

Om dit goed en professioneel voor elkaar te krijgen is het verstandig om contact op te nemen met een letselschadespecialist die u kan helpen en begeleiden in het juridische proces dat volgt. Wanneer er niemand is die u aansprakelijk kunt stellen betekent dit (gelukkig) niet dat u het bij opgelopen letsel zonder ondersteuning moet doen. Er zijn diverse regelingen waar u bij de landelijke of plaatselijke Overheid aanspraak op kunt maken.

Goede juridische ondersteuning is in dat soort situaties natuurlijk geen overbodige luxe. Sterker nog: een goede letselschadespecialist die u bijstaat is dan eigenlijk onmisbaar. Niet alleen omdat de materie juridisch gezien vaak buitengewoon complex is, maar vooral omdat u de zekerheid van een goede steun in de rug kunt gebruiken. Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een ongeval hebt u immers al genoeg aan uw hoofd.