Leestijd ongeveer 3 minuten

Wat kan u doen wanneer u met zo’n afschuwelijke toestand geconfronteerd wordt? In elk geval zijn er juridische mogelijkheden om het leed dat u ondervindt door de medische fout enigszins te laten compenseren. In elk geval op financieel vlak. Bent u het slachtoffer geworden van een medische fout dan hebt u waarschijnlijk recht op een vorm van schadevergoeding. Misschien een schrale troost, maar (afhankelijk van de ernst van de complicaties) misschien is een schadevergoeding ook wel pure noodzaak. Waar moet u op letten en wat kunt u verwachten als u mogelijk in aanmerking komt voor een schadevergoeding na een medische fout? Dat wordt in deze tekst globaal uitgelegd.

Wanneer is er sprake van een medische fout?

Schadevergoeding Medische foutOm te weten te komen of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding na een (niet geslaagde) medische behandeling moet er eerst worden gekeken over wel echt sprake is van een medische fout. Want het is nu eenmaal zo dat een behandeling soms niet zo gaat als gehoopt. Dat de uitkomst teleurstellend is betekent echter niet dat er zonder meer sprake is van een medische fout. Daarvoor moet er wel wat meer aan de hand zijn. Bij medische behandelingen is er namelijk altijd een bepaald risico.

Dat is precies ook de reden dat mensen een operatie (terecht) spannend vinden. Mogelijke complicaties zijn niet altijd medische fouten, maar het verschil tussen deze zaken is soms lastig aan te wijzen.

In sommige gevallen is het overigens overduidelijk dat er sprake is van een medische fout en zal een schadevergoeding zonder veel discussie worden toegekend. Eigenlijk draait het bij een medische fout altijd om de vraag: zou de complicatie ook zijn opgetreden als een andere arts de ingreep had uitgevoerd?

Wanneer het antwoord bevestigend is dan is er geen sprake van een medische fout maar van een (niet te vermijden) complicatie. Is het antwoord “nee” dan ligt de oorzaak van de complicatie bij de specifieke arts. Hij (of zij) heeft dan een fout gemaakt die een andere arts niet gemaakt zou hebben. In dat geval is er sprake van een medische fout. Een schadevergoeding voor het slachtoffer ligt dan voor de hand.

Schadevergoeding medische fout

Wanneer er sprake blijkt te zijn van een medische fout is een logisch gevolg het eisen van schadevergoeding. Maar hoe gaat dat eigenlijk in z’n werk? Dat is belangrijk om te weten wanneer u het slachtoffer bent geworden van een medische fout. Het is in elk geval belangrijk dat u alle correspondentie (brieven, e-mails en dergelijke) bewaart die te maken hebben met de medische fout en de behandeling die tot deze medische fout leidde.

Met behulp van die stukken kan een letselschade advocaat namelijk beter uw zaak bepleiten. Bent u van mening dat u recht hebt op een schadevergoeding in verband met een medische fout dan is het aan te raden een letselschadeadvocaat in de arm te nemen. Samen met hem bespreekt u dan de opties.

Hoe hoog is het bedrag van de schadevergoeding?

Wanneer er overduidelijk sprake is van een medische fout en uw advocaat is ervan overtuigd dat u recht hebt op een schadevergoeding dan komt onvermijdelijk de vraag naar boven: hoe hoog is het bedrag van de schadevergoeding? Daar is maar moeilijk in z’n algemeenheid iets over te zeggen. Elke medische fout die tot letselschade leidt is immers anders. Het letsel kan bij de ene medische fout nog wel ‘meevallen’ terwijl de andere medische fout totale verwoesting zonder kans op genezing met zich meebrengt.

Ook kan de ene fout een arts meer aangerekend worden dan een andere fout. Hoe eenvoudiger de medische fout te voorkomen was geweest, hoe sterker de fout aan een arts kan worden toegerekend. Toch zijn er wel bepaalde richtlijnen die worden aangehouden bij het bepalen van het bedrag dat aan schadevergoeding wordt uitgekeerd na een medische fout.

Ten eerste zijn er de (extra) kosten die gemaakt moeten worden als gevolg van de fout. Bijvoorbeeld de kosten van een langer verblijf in het ziekenhuis. Die kosten zijn bekend, en daarom is het niet al te ingewikkeld om hier een concreet bedrag op te plakken. Met zogenaamde immateriële schade zit het iets anders. Dat is schade als gevolg van leed en gederfde levensvreugde. Bij een medische fout is immateriële schade vaak een belangrijk onderdeel van de totale schade. U komt namelijk naar een ziekenhuis om geholpen te worden.

Wanneer er een medische fout wordt gemaakt wordt de toestand juist alleen maar erger. Dat u daardoor verdrietig, boos en geschokt bent is te begrijpen. Uw leven verandert vaak drastisch na een medische fout. Dat leed moet gecompenseerd worden. Om de bedragen hiervoor vast te stellen worden de officiële letselschade richtlijnen van de Letselschade Raad gebruikt. Hierop baseert de rechter zich in zijn uitspraak.