Leestijd ongeveer 2 minuten

Er zijn veel vormen van mishandeling te onderscheiden, van een eenvoudige mishandeling in de vorm van een enkele klap tot een zware mishandeling met blijvend letsel of zelfs de dood als gevolg. Mishandelingen vinden plaats in alle leeftijdsgroepen, kinderen en zelfs senioren kunnen er slachtoffer van worden. Wij leggen u op deze pagina uit wat mishandeling nu eigenlijk is en wat u kunt doen als u slachtoffer geweest bent van een mishandeling.

Wat verstaan we onder mishandeling?

Schadevergoeding MishandelingHet woordenboek omschrijft mishandeling als ‘het toebrengen van lichamelijk lestel’. In de volksmond wordt deze term echter breder gebruikt. Psychische mishandeling, iemand geestelijk ‘letsel’ toebrengen, is hier een goed voorbeeld van. Hoewel het woordenboek ons doet geloven dat er sprake moet zijn van lichamelijk lestel wordt er in veel gevallen dus letsel in meer algemenere zin bedoeld. Dit kan dan zowel geestelijk als lichamelijk zijn.

Een omschrijving als ‘het toebrengen van letsel’ zou de lading daarom beter dekken. In deze omschrijving wordt niet alleen de lichamelijke maar ook andere vormen van mishandelingen zoals geestelijke mishandeling meegenomen. Vrijwel alle vormen van mishandeling zijn bij wet verboden. Vaak is er sprake van meerdere vormen van mishandeling en wordt een slachtoffer niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk mishandeld.

Schadevergoeding bij Mishandeling?

Als u slachtoffer geweest bent van mishandeling is het allereerst van belang om aangifte te doen bij de politie. Hierdoor kunt u voorkomen dat u of andere mensen, nogmaals slachtoffer worden. Afhankelijk van de ernst van de mishandeling zal de politie hiervoor stappen ondernemen. Via het politiebureau kunt u ook slachtofferhulp krijgen. Slachtofferhulp kan u helpen de gebeurtenis zelf en de gevolgen hiervan goed te verwerken.

Als u schade heeft geleden als gevolg van de mishandeling zult u mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding, ook hiervoor is een aangifte van belang. Om de dader aansprakelijk te kunnen stellen voor de schade is het aan te raden professioneel juridisch advies in te winnen. Een ervaren jurist of advocaat kan u dan helpen om uw schade vergoed te krijgen. Als u weinig of geen inkomen heeft komt u vaak in aanmerking voor gratis juridische hulp. Dit wordt door de overheid gefinancierd en is in elke gemeente beschikbaar.