Leestijd ongeveer 3 minuten

Wie informatie over smartengeld berekenen zoekt heeft meestal iets heel vervelends meegemaakt. Smartengeld wordt namelijk uitgekeerd wanneer er (bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk) sprake is van immateriële schade. Bent u in zo’n situatie beland dan is het logisch dat u wilt weten waar u aan toe bent. Bijvoorbeeld door bij benadering het smartengeld te berekenen waar u (mogelijk of zelfs waarschijnlijk) recht op hebt.

Om überhaupt in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming in de vorm van smartengeld moet u natuurlijk wel voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt. Of beter gezegd: uw letsel, en de oorzaak van het letsel, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het is daarom wel belangrijk dat u eerst te weten komt of het letsel dat u hebt opgelopen ‘voldoet aan de voorwaarden’. Smartengeld berekenen zonder dat u ook maar de kans hebt dat u ook echt smartengeld krijgt uitgekeerd is een tijd verspillende en bovenal zeer frustrerende bezigheid.

Immateriële schade en smartengeld

Smartengeld BerekenenSmartengeld is alleen relevant wanneer er sprake is van immateriële schade. Dat betekent niet dat materiële schade (bijvoorbeeld de kosten van een ziekenhuisopname) niet vergoed zou kunnen worden. Het enige wat het betekent is dat de vergoeding van materiële schade nooit onder de noemer smartengeld wordt geschaard.

Smartengeld gaat namelijk meer over de negatieve gevoelens die u na bijvoorbeeld een bedrijfsongeval kunt ervaren. Verdriet, het moeten omgaan met pijn of een handicap, of teleurstelling omdat werk of hobby niet meer uitgeoefend kan worden op de manier zoals u dat voor het ontstaan van het letsel wel kon.

In feite is smartengeld dus een vergoeding voor het psychische (of mentale) lijden dat voortkomt uit de gevolgen van een incident waarbij u letselschade hebt opgelopen. Zoals u kunt begrijpen is een psychische toestand zoals verdriet of schaamte lastig in geld uit te drukken. Dat is ook exact de reden dat smartengeld berekenen nog niet zo eenvoudig is.

Smartengeld berekenen

Wanneer u meent recht te hebben op smartengeld (immateriële schadevergoeding) naar aanleiding van opgelopen letselschade kunt u het smartengeld berekenen door te kijken in de smartengeldgids. Omdat elke letselschadezaak uniek is moet u er wel rekening mee houden dat de voorbeelden van eerder uitgekeerd smartengeld (juristen noemen dit jurisprudentie) slechts een indicatie geven van het bedrag dat u mogelijk uitgekeerd zal krijgen.

Het uiteindelijke bedrag wordt vastgesteld door een rechter die het definitieve smartengeld zal berekenen. Reken u dus niet te snel rijk bij het inkijken van de smartengeldgids, aan de uiteindelijke berekening van het bedrag gaat een (soms langdurig) juridisch proces vooraf.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Zoals gezegd zijn juristen (en daartoe behoren rechters ook) nogal geïnteresseerd in jurisprudentie. Wat een rechter dus zeker zal gaan doen is kijken naar letselschadezaken uit het verleden die te vergelijken zijn met uw zaak. Op basis daarvan zal hij uw smartengeld berekenen. De smartengeldgids is namelijk niet zomaar een boekje: rechters nemen de uitspraken uit deze gids als leidraad bij het doen van uitspraken. Dat maakt de smartengeldgids in een letselschadezaak bijna net zo belangrijk als het wetboek.

Smartengeld afhankelijk van type letsel

Het punt waarop een rechter zich in eerste instantie zal richten is de aard van het letsel. Dat betekent dat er tijdens het smartengeld berekenen gekeken wordt naar de ernst van het letsel -een verbrijzeld of geamputeerd been is een ernstigere vorm van letsel dan een gebroken of gekneusd been- en naar de plek waar het letsel zich bevindt. Hoofdletsel wordt bijvoorbeeld anders beoordeeld dan letsel aan de schouder of aan de arm. Niet alleen naar de plaats waar het letsel zich op het lichaam bevindt en de ernst van het wordt gekeken. Er spelen daarnaast ook nog een groot aantal andere factoren een rol.

Zo wordt er bij het smartengeld berekenen gekeken naar de leeftijd van het slachtoffer (plat gezegd: hoelang moet iemand nog met het letsel zien te leven). Ook de manier waarop het letsel behandeld wordt speelt mee. Een bijzonder pijnlijke behandeling van brandwonden zal over het algemeen tot een hoger bedrag aan smartengeld leiden dan bijvoorbeeld het relatief pijnloos gipsen van een gebroken been.

Volledige vergoeding?

Bij letselschade is het zo dat degene die verantwoordelijk is voor het ongeval de schade moet betalen aan het slachtoffer. Hieronder valt ook smartengeld. Wanneer u de hoogte van het smartengeld wilt berekenen moet u er echter wel vanuit gaan dat het mogelijk is dat de aansprakelijkgestelde niet de volledige schadevergoeding hoeft te betalen. Vaak is het namelijk zo dat er meerdere partijen een deel van de schuld dragen.

Zo kan het heel goed zijn dat de rechter tijdens de rechtszaak tot de conclusie komt dat u zelf voor bijvoorbeeld 25 procent verantwoordelijk bent voor het ongeval. De wederpartij moet dan “slechts” 75 procent van de schade vergoeden.