Leestijd ongeveer 3 minuten

Smartengeld is een financiële vergoeding. Dat is eigenlijk ook direct het meest positieve wat je hierover kunt zeggen. De reden dat deze financiële vergoeding wordt uitgekeerd is namelijk verre van positief. Smartengeld is namelijk geld dat wordt uitgekeerd in het kader van een schadevergoeding. Vaak (eigenlijk meestal) is de oorzaak van het uitgekeerde smartengeld een ongeval waarbij een slachtoffer schade heeft geleden.

Materiële schade wordt (als er iemand voor het ongeval aansprakelijk is gesteld) vergoed, maar dat staat in feite los van smartengeld. Materiële schade is namelijk bijzonder concrete schade zoals een kapotte auto, een ziekenhuisbehandeling of gescheurde kleding.

Van dit soort zaken is de kostenpost vrij eenvoudig te berekenen. Bij immateriële schade ligt dat anders. Immateriële schade is schade die vooral gevoelsmatig (maar daarom niet minder echt!) is. Denk hierbij aan het verlies van levensvreugde of het niet meer kunnen uitoefenen van een geliefde hobby of beroep. Voor dit soort schade wordt (mits voldoende juridisch onderbouwd) smartengeld uitgekeerd.

In aanmerking komen voor smartengeld

SmartengeldOf u in aanmerking komt voor de toekenning van smartengeld is niet zo heel eenvoudig te bepalen. Zoals gezegd is dat bij concrete, meetbare schade een stuk eenvoudiger. Wie denkt in aanmerking te komen voor smarten geld omdat hij of zij (psychisch) leed ervaart als gevolg van een ongeval doet er daarom goed aan om een erkende en ervaren specialist in de arm te nemen.

Al was het alleen maar omdat u waarschijnlijk uw energie wel beter kan gebruiken dan voor een slepende juridische procedure.

Overigens komt die procedure er vaak toch wel op het moment dat u een beroep op smartengeld doet, maar in zo’n geval kunt u dat het best aan een advocaat of een letselschade-expert overlaten. Zo’n expert kan u ook informeren over de kans van slagen die u hebt als u een procedure start om smartengeld uitgekeerd te krijgen.

Uiteraard beslist u zelf of een juridische procedure gestart gaat worden, maar het advies van iemand met de nodige ervaring die hiervoor is opgeleid kan u een goede indicatie geven van wat er mogelijk is.

Smartengeld: wat valt er onder immateriële schade?

Aan het eisen van smarten geld zijn in Nederland een aantal wettelijke regels gesteld. Voldoet u niet aan de vereisten dan heeft het claimen van smartengeld weinig zin. Om succesvol smartengeld te kunnen eisen moet er sprake zijn emotionele schade. Schade waardoor u minder van het leven kunt genieten dan wanneer het ongeval waar u letsel bij hebt opgelopen niet zou zijn gebeurd. Juristen zoals advocaten en letselschadespecialisten spreken in dat geval van “gederfde en nog te derven levensvreugde”.

Overigens – maar dat is redelijk logisch – moet er een direct verband bestaan tussen het ongeval waarbij u letsel hebt opgelopen en de emotionele schade waarvoor het smarten geld geclaimd wordt. Er kan ook sprake zijn van immateriële schade zijn als er geen lichamelijk of geestelijk letsel in het spel is. Zo kan smartengeld ook worden uitgekeerd wanneer iemand in zijn eer of goede naam is geschaad of wanneer een overleden familielid in een slecht daglicht wordt gesteld. Uiteraard moet er in alle gevallen wel een wederpartij zijn die aansprakelijk gesteld kan worden.

Hoe hoog is een smartengelduitkering?

De vraag die veel mensen erg interessant vinden is hoe hoog een smartengelduitkering eigenlijk is. Daar is eigenlijk geen goed antwoord op te geven omdat dit van een heleboel factoren afhankelijk is. Het letsel waaruit de emotionele schade voortvloeit kan namelijk bijzonder divers zijn. Vanzelfsprekend is de ernst van de lichamelijke of psychische schade een belangrijke graadmeter.

Iemand die een been verliest zal waarschijnlijk meer ‘levensvreugde derven’ dan iemand die vanwege een polsblessure niet meer kan tennissen op amateurniveau. Het ligt dan ook voor de hand dat degene met het geamputeerde been een hogere smartengelduitkering zal krijgen dan degene met de polsblessure.

Andere zaken die van belang zijn bij het bepalen van de hoogte van de smartengelduitkering zijn onder andere de leeftijd van het slachtoffer (iemand die 70 is krijgt minder dan iemand van 35 jaar oud aangezien de 35-jarige meer ‘tijd heeft’ om levensvreugde te derven), de hoeveelheid pijn die iemand moet verdragen en bijvoorbeeld of er sprake is van een trauma (zoals PTSS). Wie een beeld wil krijgen van de bedragen die door Nederlandse rechters worden uitgekeerd onder de noemer smarten geld kan een kijkje nemen in de Smartengeldgids.

Op die manier kan er in elk geval een inschatting gemaakt worden van het bedrag. Overigens is de hoogte van een smartengelduitkering in Nederland relatief laag als we dit vergelijken met de met een aantal andere Europese landen. In de Verenigde Staten zijn de bedragen die worden uitgekeerd helemaal torenhoog. Een vergelijking trekken tussen de VS en Nederland heeft daarom geen enkele zin.